αμπαρώνω


αμπαρώνω
αμπαρώνω, αμπάρωσα βλ. πίν. 3

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αμπαρώνω — κλείνω την πόρτα με αμπάρα για μεγαλύτερη ασφάλεια η μετοχή αμπαρωμένος έχει και την έννοια κλεισμένος στον εαυτό του, απρόθυμος για επικοινωνία ή συνεννόηση, επιφυλακτικός. [ΕΤΥΜΟΛ. < αμπάρα. ΠΑΡ. αμπάρωμα, αμπαρωτός] …   Dictionary of Greek

  • αμπαρώνω — ωσα, ώθηκα, ωμένος, βάζω την αμπάρα, κλείνω καλά την πόρτα: Από τόσο νωρίς αμπαρωθήκατε; …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • αμπάρα — η (Μ ἀμπάρα) (Ν και μπάρα) 1. σιδερένιος ή ξύλινος μοχλός, που τοποθετείται πίσω από θύρα από τη μια παραστάδα μέχρι την άλλη για να εμποδίσει το άνοιγμά της, σύρτης, μάνταλο 2. κάθε χοντρό και μικρό σε μήκος ξύλο που μοιάζει με αμπάρα. [ΕΤΥΜΟΛ.… …   Dictionary of Greek

  • αμπάρωμα — και μπάρωμα, το [αμπαρώνω] κλείσιμο με αμπάρα, σφάλισμα …   Dictionary of Greek

  • αμπαρωτός — ή, ό [αμπαρώνω] αυτός που κλείνεται ή έχει κλειστεί με αμπάρα ή γενικότερα αυτός που κλείνεται με ασφάλεια …   Dictionary of Greek

  • γαρνίζω — (Μ γαρνίζω) 1. (για κάστρο) οχυρώνω, ενισχύω 2. (για πόρτα) ασφαλίζω, αμπαρώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < γαλλ. garnir «εφοδιάζω»] …   Dictionary of Greek

  • κλειδαμπαρώνω — ασφαλίζω πολύ καλά τις πόρτες με κλειδί και με αμπάρα, μανταλώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < κλειδώνω + αμπαρώνω] …   Dictionary of Greek

  • μανταλώνω — (Α μανδαλῶ, όω, Μ μανταλώνω) [μάνταλο] κλείνω από μέσα την πόρτα ή το παράθυρο με μάνταλο, αμπαρώνω νεοελλ. περιορίζω, φυλακίζω κάποιον στο σπίτι …   Dictionary of Greek

  • μοχλεύω — (ΑΜ μοχλεύω, Α ιων. και επικ. τ. μοχλέω) [μοχλός] μετακινώ, μετατοπίζω ή ανυψώνω κάτι με τη βοήθεια μοχλού νεοελλ. μσν. μτφ. αναμοχλεύω, αναζωπυρώνω μσν. αρχ. μτφ. μηχανορραφώ, υποκινώ, προξενώ αρχ. κλείνω, μανταλώνω, αμπαρώνω …   Dictionary of Greek

  • μοχλώ — μοχλῶ, όω (Α) [μοχλός] ασφαλίζω με μοχλό, κλείνω με αμπάρα, αμπαρώνω …   Dictionary of Greek